01 02 03 04 05

El Shaddai Church wie wij zijn

El Shaddai International Church over Image

Lees meer over wie wij zijn als gemeente en wat wij geloven als kerk en ons toekomst perspectief.

lees meer

El Shaddai Church wat geloven wij

El Shaddai International Church statementImage

Lees meer over wat onze gemeente/kerk gelooft en hoe wij daarin staan.

lees meer

El Shaddai Church wat doen wij

El Shaddai International Church wat wij doenImage

Leers meer over onze activiteiten als internationale gemeente/kerk van Jezus Christus.

lees meer

Wat geloven wij?

• Wij geloven dat de Bijbel het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God is.
• Wij geloven in één God in de persoon van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
• Wij geloven dat God een liefdevolle Vader is en dat Hij genadig en barmhartig is.
• Wij geloven dat Jezus is gekruisigd voor onze zonde en dat Hij is opgestaan uit de dood.
• Wij geloven in de doop in water door onderdompeling en in de doop in de Heilige Geest.
• Wij geloven in de gaven van God voor iedere gelovige.
• Wij geloven dat genade en vergeving de kern van het Evangelie is.
• Wij geloven in de vijfvoudige bediening zoals Gods Woord ons dat leert.
• Wij geloven dat Jezus terug zal keren, voor iedereen zichtbaar.
• Wij geloven in de kracht van het gebed.
• Wij geloven in profetische en andere charismatische gaven in de gemeente.
• Wij geloven in een gemeente van gelovigen die elkaar willen dienen en niet over elkaar           willen heersen.
• Wij geloven in een leiderschap van dienaren die niet willen heersen maar dienen.
• Wij geloven dat God ook vrouwen vrijzet in de bediening.
• Wij geloven in een opwekking in Afrika , in Europa en daarna in de hele wereld.

lees meer

 

 

El Shaddai logo

 

Over El-Shaddai's pastor Prince

El Shaddai International Church

Senior pastor Prince Sengiyumva groeide op in Congo en was predikant van de Assemblée de Dieu du Congo (ADC). Vanwege de onlusten in het land moest hij vluchten naar Nederland. In 2008 kwam pastor Prince in Delfzijl aan en verbleef daar in een AZC.  Prince kreeg een verblijfsvergunning en in 2015 werd hij Nederlands staatsburger.
In 2010 heeft Prince een week gebeden en kreeg hij de opdracht van God om in Nederland een kerk te stichten. Hij ontving, naar aanleiding van Genesis 17:1: ‘Toen Abram 99 jaar oud was, kwam de Heer bij hem. De Heer zei: ‘Ik ben de machtige God. Blijf altijd dicht bij Mij en doe wat goed is’ , de naam El Shaddai. De volledige naam werd: El Shaddai International Church Amersfoort.
Op 27 november 2010 werd de eerste dienst gehouden in een zaaltje van Volle Evangeliegemeente Windkracht 5 in Bunschoten Spakenburg. Elke zondag werd daar een dienst gehouden van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Hoeksteen kerk Amersfoort

In september 2013 is de gemeente verhuisd naar de Fonteinkerk in Amersfoort.
Vervolgens verhuisde de gemeente in december 2014 naar de Hoeksteen in Amersfoort.
De kerk bestaat uit ongeveer zestig leden. Deze leden komen oorspronkelijk uit Congo, Rwanda en Burundi. Ze komen uit heel Nederland naar de gemeente toe. De kerk telt veel jeugdleden die enthousiast zijn in de worship.

 

Multiculturele gemeente


Pastor Prince wil graag een interculturele gemeente die ook openstaat voor Nederlanders. Op dit moment worden er in de gemeente drie talen gesproken: Engels, Nederlands en Kinyamurenge of ook wel Kinyamulenge taal genaamd (taal van Congo).  In de toekomst wil pastoor Prince dat er twee talen worden gesproken: Kinyamurenge/Kinyamulenge en Nederlands.

 

Groei gemeente en andere migranten kerken


De gemeente is groeiende, nog steeds komen er gezinnen bij.
Er is een goed contact met andere migrantenkerken in Nederland in o.a.: Apeldoorn, Deventer en Gorinchem. Buiten Nederland heeft Prince contacten met kerken en voorgangers in: Rwanda, Kenia, Congo, Oeganda, Canada, Amerika, België, Frankrijk, Zweden, Noorwegen en Denemarken.

 

Stichting Ondersteuning Fonds Allochtone Kerken


Ook is er contact met SOFAK (www.SOFAK.nl), dat is een organisatie die migrantenkerken en migrantengemeentes in Nederland ondersteunt.
Met de jeugd van de Vrije Baptistenkerk in Amersfoort is contact. Over en weer worden er diensten bijgewoond en is de jeugd samen een weekend weg geweest.
El-Shaddai International Church Amersfoort zoekt contact met andere kerken in Nederland om samen God te aanbidden en Zijn Woord te delen.
De kerk wil niet een op zichzelf staande club mensen zijn maar actief deel uit maken van de Nederlandse samenleving.

 

Wij zijn een ANBI-erkende stichting

 

Voor meer informatie over het ANBI klikt u hier en/of op het ANBI-logo.

ANBI is het keurmerk voor goededoelen waarbij openheid is op welke manier hulpgelden worden gebruikt, en deze moeten tenminste 90% direct ten goede komen aan de belanghartigen. Giften aan een ANBI-instelling zijn meestal belasting aftrekbaar. U kunt ons hier opzoeken en vinden in het ANBI-register

 

anbi-erkende-stichting anbi goedgekeurd goed doelstichting Nieuw Leven Afrika